Organisatie en structuur

Onze club bestaat vanaf januari 1981. Toen zijn we begonnen met twee ploegen. Het beheer van de club was in handen van een klein groepje en was nog eenvoudig. Met de jaren werd de club groter en complexer. Daarom werden ook de bestuursorganen uitgebreid en aangepast. BBC Wuustwezel is nu een volwaardige vzw, die bestuurd wordt door een algemene vergadering , een raad van bestuur met een dagelijks bestuur , een sportieve en financiële cel. Verschillende medewerkers nemen een verantwoordelijkheid op in een van de vele cellen.

Organigram

kan 10 logo

Algemene vergadering

Ttoelichting, bespreking en goedkeuring werking club Vergaderingen onder leiding voorzitter in december en juni . Presentatie, bespreking en beslissingen betreffende het sportieve en financiële plan van de voorbije en volgende werkjaren. Niet-sportieve activiteiten voorbije en volgende werkjaar . Visie op langere termijn. Open vragenronde en stemming nieuwe en huidige bestuursleden + voorzitter in Juni.

Raad van Bestuur

Algemene lopende, sportieve en niet-sportieve, zaken.Voorbereiden Algemene Vergadering en opstellen van de agenda. Toekomstvisie voor de club ontwikkelen en realiseren . Maandelijkse vergadering onder leiding voorzitter / ondervoorzitter Agendapunten zijn het financieel overzicht van de lopende begroting , de briefwisseling , de planning, uitvoering, opvolging en evaluatie activiteiten en bespreking werkingsverslagen . Oplossing formuleren voor diverse problemen . Investeringen opvolgen en nieuwe bekijken .

Dagelijkse bestuur

Algemene lopende, sportieve en niet-sportieve, zaken die snel een oplossing vereisen Oplossing formuleren voor problemen Beslissingen nemen over dringende zaken en opvolging andere organen

Sportieve Cel

Samenstelling: Voorzitter en Secretaris Leden : jeugdcoördinator, trainers en afgevaardigden jeugd en seniors.: Sportbeleidsplan ontwikkelen en realiseren Organisatie . Ploegindelingen: kalender, uren trainingen en wedstrijden Aantrekken van spelers en coaches volgens budget . Opvolging jeugdcoördinator. Aaankoop materiaal volgens budget en opvolging (materiaal meester) . Opleidingen organiseren voor refs en coaches .Oplossingen aanbrengen voor jeugdcoördinator en coaches . Opvolging van aankoop tenues . Geeft voeding en feedback aan andere bestuursorganen

Financiële Cel

Financieël beheer: oriënteren en controleren Maken en opvolgen van begroting: sportieve en niet-sportieve inkomsten en uitgaven Opvolging uitgaven Opvolging inkomsten Boekhouding Investeringsplan Beheer dossiers subsidies, projecten Beheer reservefonds Aangifte belastingen, rechtbank van Koophandel.

Sponsors

pix pix pix


Sponsors

pix