Disclaimer & privacy

Basis info voor onze leden
GDPR staat voor General Data Protection). Regels die geïntroduceerd werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen. Ook sportclubs  moeten leden informeren over hoe de gegevens worden verzameld en verwerkt. Toestemming is nodig voor de verzameling en verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. Voor de persoonlijke gegevens van minderjarigen (onder 16) is de toestemming van een meerderjarige noodzakelijk. Wuustwezel BBC streeft naar de bescherming van uw privacy. Hiervoor gebruiken wij het software pakket SportAdministratie.BE .
Zodra Wuustwezel BBC U registreert als clublid kunnen wij Uw informatie bewaren zoals naam, adres, (mobiele) telefoonnummers, e-mailadressen, betalingsinformatie, medische informatie , sportieve informatie , evaluaties en andere informatie die voor Wuustwezel BBC nodig zijn om een correcte service te leveren als sportclub. Foto’s van de ploegen , spelers tijdens training ,wedstrijd of een activiteit worden enkel gepubliceerd op de website BBC-Wuustwezel.be , in ons jaarlijkse clubmagazine en/of in het Wuustwezels maandblad “ De spiegel”. Wuustwezel BBC gebruikt in geen enkel geval persoonlijke gegevens voor direct marketing of een  vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met als bedoeling de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren en interesses, verplaatsingen, enz. te voorspellen of te analyseren.
Voor meer gedetailleerde informatie kan U steeds terecht bij webmaster@bbc-wuustwezel.be

Details

SPORTADMINISTRATIE/Wuustwezel BBC streeft naar de bescherming van uw privacy. In dit privacy- en cookiebeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken die wij krijgen zodra Wuustwezel BBC uw gegevens ingeeft in onze SPORTADMINISTRATIE-software. Bovendien leggen wij ons beleid omtrent het gebruik van cookies uit. Dit beleid is van toepassing op elkeen die gebruik maakt van onze software.


ARTIKEL 1. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN
1.1 Zodra Wuustwezel BBC u registreert als clublid in deze software, kunnen wij uw informatie bewaren zoals naam, adres, (mobiele) telefoonnummers, e-mailadressen, betalingsinformatie, medische informatie en andere informatie die voor Wuustwezel BBC nodig zijn om een correcte service te leveren als sportclub.
1.2 Welke gegevens Wuustwezel BBC juist van u kan bijhouden, kan u ten allertijde raadplegen zodra u zicht aanlogt in de software via de menu Privacy » Uw persoonlijke gegevens » Bij uw sportclub
1.3 Naast uw persoonlijke gegevens kan Wuustwezel BBC ook informatie verzamelen die u geeft bij het invullen van tevredenheidrapportages of sportieve informatie zoals de ploegen waarin u deelneemt, evaluaties, scoutinggegevens en andere informatie die nodig zijn voor een correcte behandeling van u als clublid binnen uw sportclub.
1.4 SPORTADMINISTRATIE kan informatie bewaren omtrent het gebruik van de online software zoals: browser informatie, IP-adres en het type apparaat dat u gebruikt om onze software te gebruiken.


ARTIKEL 2. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN OVER U VAN ANDEREN
2.1 SPORTADMINISTRATIE verzamelt GEEN informatie die afkomstig is van andere websites, software of sociale netwerken.


ARTIKEL 3. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
3.1 SPORTADMINISTRATIE gebruikt een basis van uw persoonlijke gegevens om uw login/account te garanderen. Deze informatie/verwerking wordt nader uitgelegd via de menu Privacy » Uw persoonlijke gegevens » Bij sportadministratie

 1. SPORTADMINISTRATIE gebruikt in geen enkel geval persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’
 2. SPORTADMINISTRATIE gebruikt in geen enkel geval persoonlijke gegevens voor ‘prospects/profiling’, maw elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met als bedoeling de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren en interesses, verplaatsingen, enz. te voorspellen of analyseren wordt door SPORTADMINISTRATIE vermeden.
 3. Het vaststellen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte wijze wordt weergegeven voor u en uw apparaat;
 4. Het oplossen van problemen, analyseren van gegevens, testen, onderzoeken en verbeteren van de service en het ontwikkelen van nieuwe producten en functies;
 5. Het beschermen van ons recht of eigendom of de rechten en eigendommen van anderen, het opsporen en onderzoeken van illegale activiteiten en inbreuken op enige overeenkomst die wij hebben gesloten met Wuustwezel BBC.

3.2 Wuustwezel BBC gebruikt uw persoonlijke informatie op de volgende wijze:

 1. Het leveren van de sportclub gerelateerde diensten en het uitvoeren van hun verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen u en Wuustwezel BBC;
 2. Het sturen van berichten die betrekking hebben op de sportclub via e-mail, telefoon of sms;
 3. Het sturen van informatie via e-mail, post, telefoon of sms omtrent lidgelden, vergoedingen en andere informatie waarvan wij denken dat die interessant zijn voor u;
 4. U toe te staan te participeren in de interactieve aspecten van onze software, indien u dat wenst;

 

ARTIKEL 4. DELEN VAN INFORMATIE
4.1 SPORTADMINISTRATIE deelt uw gegevens enkel in volgende situaties:

 1. In het geval wij een bedrijf of activa kopen of verkopen, kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met de aanstaande verkoper of koper van het voornoemde bedrijf of activa;
 2. Indien wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te delen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of ter bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van SPORTADMINISTRATIE, onze klanten of anderen, zullen wij ons aan die verplichting houden. Het voornoemde strekt ook tot het uitwisselen van informatie met andere vennootschappen en organisaties met als doel het beschermen tegen fraude, het risico omtrent krediet te verlagen en het opsporen en voorkomen van criminaliteit.

4.2 Wuustwezel BBC kan informatie die zij verzameld hebben van u vrijgeven onder de volgende omstandigheden:

 1. Zij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met coaches, trainers en andere sportclub-afgevaardigden. Wie welke gegevens via de software kan raadplegen of beheren kan u steeds raadplegen via de menu Privacy » Uw persoonlijke gegevens » Bij uw sportclub;
 2. Zij kunnen informatie samenvoegen of anderszins anonimiseren en deze data vervolgens delen met derde partijen, maar verbinden zich hierbij om u hierover eerst te berichten en toestemming te vragen;
 3. Indien Wuustwezel BBC uw persoonlijke gegevens wenst te gebruiken voor ‘direct marketing’, zal Wuustwezel BBC hiervoor uw toestemming moeten vragen.
 4. Indien Wuustwezel BBC uw persoonlijke gegevens wenst door te geven , zal Wuustwezel BBC hiervoor uw toestemming moeten vragen.

 

ARTIKEL 5. GEBRUIK VAN UW FEEDBACK OP DE SOFTWARE
5.1 De feedback die u over onze online software geeft, stelt ons in staat om de service te verbeteren en adequaat te reageren op uw behoeftes en de behoeftes van uw sportclub.
5.2 Indien u toegang heeft tot de helpdesk-functie, zullen wij uw tickets en gegevens die u hierdoor deelt enkel nuttigen om uw vraag, probleem of voorstel te beantwoorden, op te lossen of te analyseren.

 

ARTIKEL 6. UW KEUZES BETREFFENDE INFORMATIE
6.1 U en uw ontvangers kunt aangeven geen e-mails te willen ontvangen van Wuustwezel BBC door te klikken op de ‘uitschrijf link‘ welke wordt gegeven in elke e-mail.
6.2 U en uw ontvangers kunnen te allen tijde een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen via e-mail door contact met Wuustwezel BBC op te nemen via wuustwezelbbc@sportadministratie.be

 

ARTIKEL 7. COOKIEBELEID
7.1 SPORTADMINISTRATIE maakt GEEN gebruik van cookies.
7.2 SPORTADMINISTRATIE maakt voor sommige functies gebruik van bestaande, externe programmatie die werd aangekocht of waarvoor een licentie werd aangekocht. Het kan dat deze externe programmatie gebruik maakt van cookies. Houdt er rekening mee houden dat deze externe functionaliteiten hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid.
7.2.2 Wat is een cookie?
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.
Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

 

WIE zijn (momenteel) de personen die in aanmerking komen om uw gegevens te beheren/bekijken (volgens bovenstaande instelling):
Onderstaande personen zijn seizoens- en ploeggebonden, dus kunnen steeds wijzigen.

Beheerders

Coaches

Afgevaardigden

Bart Van Hal (administratie)
Denis Bastiaenssen (administratie)

 

 

 

Wat is GDPR ?
GDPR staat voor General Data Protection Regulation (in het Nederlands ‘Algemene Verordening Gegevenbescherming’ of AVG).
Het is een geheel van regels die geïntroduceerd werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen. Er worden voorwaarden opgelegd in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.


De GDPR-wetgeving vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Deze richtlijn was verouderd, en sloot niet meer aan bij de huidige digitale maatschappij. Een goede 20 jaar geleden was er immers geen spraken van cloudtechnologie of sociale media.


Waarom GDPR ?
Het is een eigenlijke herziening van de Europese wetgeving uit 1995. Deze wetgeving werd door elke lidstaat verschillend opgevat, wat leidde tot onduidelijkheden. Daarenboven kon deze wetgeving wel wat updates gebruiken. Ontwikkelingen in de cloud en sociale media moeten bijvoorbeeld ook hierin geïmplementeerd worden. De GDPR tracht er voor te zorgen dat de wetgeving, met betrekking tot gegevensbescherming, uniformer wordt ten opzichte van de andere lidstaten. Vanaf mei 2018 is er 1 legaal kader dat over heel Europa geldig is. Dit betekent dat wanneer ondernemingen uitbreiden naar een andere Europese stad ook daar de reglementering dezelfde blijft.


Voor wie?
De GDPR is voor alle ondernemingen die persoonsgegevens verwerken. Wat bedoelt men met persoonsgegevens? Dit zijn alle gegevens waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Dit mag in zeer ruime zin geïnterpreteerd worden. Dit betekent ook alle digitale gegevens van een persoon. Ook gebruikersnamen, tweets, IP-adres, … behoren tot deze categorie.
Verantwoordelijkheid


Door de invoering van de GDPR moeten ondernemingen nu verplicht hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Slechts enkele aspecten respecteren van de GDPR is niet meer voldoende. Als onderneming moet je kunnen aantonen dat je aan alle regels voldoet. Dit verplicht ondernemingen bepaalde procedures te gaan wijzigen die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens.
Sancties


De gevolgen bij het niet naleven van de GDPR regels zijn niet min. Boetes variëren. Wanneer een onderneming belangrijke datalekken niet naar buiten brengt, geen risico assessments houdt of niet kan aantonen dat data volledig correct beheerd worden, riskeren ze boetes die oplopen tot 4% van de globale jaarlijkse omzet met een maximum van 20 miljoen euro.
De GDPR-wetgeving beknopt samengevat:
De volledige omschrijving van de nieuwe Europese GDPR-wetgeving lezen is geen pretje.
Bovendien heeft u hiervoor waarschijnlijk geen tijd.
Daarom hebben we de belangrijkste zaken samengevat:

Transparantie
Ondernemingen moeten gebruikers informeren over hoe de gegevens worden verzameld en verwerkt. Dit moet op een duidelijke manier gebeuren, zodat de lezer dit begrijpt.

Toestemming
Toestemming van de gebruiker is nodig voor de verzameling en verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. Voor de persoonlijke gegevens van minderjarigen (onder 16) is de toestemming van een meerderjarige noodzakelijk.

Data overdracht
Burgers moeten hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener naar de andere op het moment dat ze dit zelf wensen.